سکوت

1391613_10153358236645173_512838492_n

ممنونم از خوانش جستارهای پراکنده این دفتر که هر نوشته ای را مخاطبانش زنده می دارند

. نیستان گلوی من بوده سالها و امروز خوش تر دارم گوش باشم همگی و بشنوم

***

شب محو انتظار تو بودم، دمید صبح

گشتم به یاد روی تو ، قربان آفتاب

 *شعر متن از بیدل دهلوی ست

شعر تصویر از نزار قبانی

طراحی تصویر از دانیال کشانی

Date مهر ۱۹ام, ۱۳۹۵ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

بازی را نمک او خنده است

یکی شکایت می کرد از اهل دنیا. گفتند دنیا لعب است و مزاح است در نظر رجال. در نظر کودکان لعب نیست، جد است، فریضه است. اکنون اگر بازی و مزاح بر نمی تابی بازی مکن. و اگر بر می تابی می زن و می خور خندان. که بازی را نمک او خنده است نه گریه!

شمس

Copy of IMGA0806

 

Date شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۱ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

بلوغ

        و لما بلغ اشده واستوی ءاتینه حکما و علما…

درد است که آدمی را رهبر است درهر کاری که هست.

تن همچون مریم است و هر یکی عیسی داریم . اگر ما را درد پیدا شود

عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به

اصل خود پیوندد الا ما که محروم مانیم و از او بی بهره .

                                                ( فیه ما فیه )             af84

Date مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۸ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب