سکوت

1391613_10153358236645173_512838492_n

ممنونم از خوانش جستارهای پراکنده این دفتر که هر نوشته ای را مخاطبانش زنده می دارند

. نیستان گلوی من بوده سالها و امروز خوش تر دارم گوش باشم همگی و بشنوم

***

شب محو انتظار تو بودم، دمید صبح

گشتم به یاد روی تو ، قربان آفتاب

 *شعر متن از بیدل دهلوی ست

شعر تصویر از نزار قبانی

طراحی تصویر از دانیال کشانی

Date مهر ۱۹ام, ۱۳۹۵ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

ماه کنعانی

محاق کردن و رفتن نه کار هر ماهی ست

تو را به عمق شیار دو چشم خواهم یافت

۱۰ جمادی الاولی

***

IMG_0120

 

Date اسفند ۱ام, ۱۳۹۴ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

بازی را نمک او خنده است

یکی شکایت می کرد از اهل دنیا. گفتند دنیا لعب است و مزاح است در نظر رجال. در نظر کودکان لعب نیست، جد است، فریضه است. اکنون اگر بازی و مزاح بر نمی تابی بازی مکن. و اگر بر می تابی می زن و می خور خندان. که بازی را نمک او خنده است نه گریه!

شمس

Copy of IMGA0806

 

Date شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۱ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

اصل

هر چه که مبنایش را ندانی، معنایش را نخواهی فهمید و تا مقامش را نشناسی به وصف کلامش نرسی و هر که را که عبارت اندر نیابی اشارت او هرگز نخواهی دانست و هر چه را به اصل ندانی به فصل آن سبقت نگیری…

 

ازدفتر روشنایی (میراث بایزید بسطامی)- شفیعی کدکنی

shab

عکس مربوط است به حوالی سال ۱۳۸۲ هجری شمسی

Date فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

جلد

کبوتر بازان جلد را رها می کنند که کبوتری دیگر به دام بگیرند….هنر هم برای به دام انداختن معنا جلدی به صورت رها می کند که همجنس معنا باشد…!

* تمثیل از دکترسعید بینای مطلق است.

Copy of nafas

Date مهر ۲۷ام, ۱۳۹۰ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

راز

زیبایی با منعکس کردن مطلق به نحوه ای از نظم تحقق می بخشد و با منعکس کردن بی نهایت به نحوه ای از راز. زیبایی چون کمال است نظم است و راز. توسط این دو کیفیت است که زیبایی ، عقل را همزمان هم نحریک می کند و هم آرام می گرداند، و نیز حساسیتی را که در هماهنگی با عقل است.

نظم و راز- محمود بینای مطلق

 

IMG_2581 (1)

 

 

 

Date مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۰ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب

بلوغ

        و لما بلغ اشده واستوی ءاتینه حکما و علما…

درد است که آدمی را رهبر است درهر کاری که هست.

تن همچون مریم است و هر یکی عیسی داریم . اگر ما را درد پیدا شود

عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به

اصل خود پیوندد الا ما که محروم مانیم و از او بی بهره .

                                                ( فیه ما فیه )             af84

Date بهمن ۳ام, ۱۳۹۷ | link commentsنظرات و اشتراک مطلب