راز

زیبایی با منعکس کردن مطلق به نحوه ای از نظم تحقق می بخشد و با منعکس کردن بی نهایت به نحوه ای از راز. زیبایی چون کمال است نظم است و راز. توسط این دو کیفیت است که زیبایی ، عقل را همزمان هم نحریک می کند و هم آرام می گرداند، و نیز حساسیتی را که در هماهنگی با عقل است.

نظم و راز- محمود بینای مطلق

 

IMG_2581 (1)

 

 

 

Dateمرداد ۳۱ام, ۱۳۹۰ | link
  • Facebook
  • FriendFeed
  • Balatarin
  • Donbaleh
  • RSS
  • Twitter
  • email