اصل

هر چه که مبنایش را ندانی، معنایش را نخواهی فهمید و تا مقامش را نشناسی به وصف کلامش نرسی و هر که را که عبارت اندر نیابی اشارت او هرگز نخواهی دانست و هر چه را به اصل ندانی به فصل آن سبقت نگیری…

 

ازدفتر روشنایی (میراث بایزید بسطامی)- شفیعی کدکنی

shab

عکس مربوط است به حوالی سال ۱۳۸۲ هجری شمسی

Dateفروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱ | link
  • Facebook
  • FriendFeed
  • Balatarin
  • Donbaleh
  • RSS
  • Twitter
  • email