سکوت

1391613_10153358236645173_512838492_n

ممنونم از خوانش جستارهای پراکنده این دفتر که هر نوشته ای را مخاطبانش زنده می دارند

. نیستان گلوی من بوده سالها و امروز خوش تر دارم گوش باشم همگی و بشنوم

***

شب محو انتظار تو بودم، دمید صبح

گشتم به یاد روی تو ، قربان آفتاب

 *شعر متن از بیدل دهلوی ست

شعر تصویر از نزار قبانی

طراحی تصویر از دانیال کشانی

DateOctober 10th, 2016 | link
  • Facebook
  • FriendFeed
  • Balatarin
  • Donbaleh
  • RSS
  • Twitter
  • email